Quy định chung

Quy định chung

Khi quý khách hàng truy cập vào trang lovetoy18.com có nghĩa là quý khách đã đồng ý các điều và điều lệ cũng như quy định của lovetoy18.com. Khách hàng phải đảm bảo đủ hoặc trên 18 tuổi. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành tại Việt Nam.

Chúng tôi không mua bán “THUỐC KÍCH DỤC”: Khách hàng vui lòng không yêu cầu chúng tôi cung cấp, mua bán hoặc phân phối “THUỐC KÍCH DỤC” vì đây là mặt hàng rất nguy hiểm cho sức khỏe của người sử dùng và đồng thời bị cấm lưu hành tại Việt Nam.

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản mua bán hàng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang website mà không cần thông báo trước, khi quý khách hàng tiếp tục sử dụng trang website, sau khi cần thay đổi về điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó.

Cám ơn quý khách đã tin dùng!!!

×
×
×
×
×
×
×